Advanced Open Water Diver

Kurset består av teori og 5 dykk innen forskjellige emner; du lærere navigasjon under vann, dypere dykking, nattdykking og for øvrig to valgfrie dykk, som f.eks vrakdykk, søk og heving, multi-level dykking, eller annet. Det kreves ikke noen større erfaring til dette kurset og kan med fordel tas umiddelbart etter avsluttet grunnkurs, for å gi deg utvidet erfaring under trygge forhold.

Vi kjører kurser med kun 4 elever pr. kurs fordi vi tror det gir den enkelte 
elev et bedre læregrunnlag, større mulighet for utvikling og god personlig 
oppfølging..


Vi bruker tørrdrakt på kurset, det som er mest vanlig å dykke med i Norge. 
Utstyret vi bruker på kurs byttes ut en gang om året, noe som øker din 
sikkerhet og glede. Våre kurs følger offentlige retningslinjer.

Kurs start:
 Weekend kurs starter hver fredag og avsluttes r offentlige retningslinjer.

Kurs start:
 Weekend kurs starter hver fredag og avsluttes i løpet av en weekend eller 2.

Ønsker du en annen kursplan som passer din timeplan bedre,
ta kontakt så skreddersyr vi en timeplan for deg