Revo CCR Extended Range Diver

Hensikten med kurset er å gi dykkerne trening for å planlegge og gjennomføre dykk med en maksimal dybde på 40m (eller 45m med trimix 21/35) med en begrenset dekompresjon på 25 minutter med blandingsgass. Dykkene blir utført med en sikkerhetsflaske (bailout). Dette kurset og det som er beskrevet ovenfor slåes sammen til ett kurs for dykkere som allerede har et dykkesertifikat som tillater dykking med dekompersjon.

Evo CCR Technical Extended Range Diver.

Dette kurset kan tas når du har gjort 50 dykk med rEvo rebreather. På kurset lærer du å planlegge og gjennomføre dykk til opptil 60m med blandingsgass (trimix) og dykke med to stageflasker (bailout) med en dekompresjonstid på opptil 60 minutter. All dykkene blir utført med to sikkerhetsflasker (bailout)

revo-logoREvo MOD 1 diluent AIR kurs
Forutsetninger:
18 år gammel
Minst 50 dykk
Avansert nitrox eller tilsvarende sertifikat

Kursoversikt:
Dag 1: Teori + 1 dykk under kontrollerte forhold
Dag 2: Teori + eksamen + 1 dykk under kontrollerte forhold Dag 3: 2 dykk
Dag 4: 2 dykk
Dag 5: 2 dykk

Kurset varer i minimum 5 hele dager/40 timer, men dette avhenger av eleven(e) og vær- forholdene. Totalt tid i vannet er 480 minutter fordelt på 8 dykk.

Hva lærer du?
Etter å ha tatt kurset vil du kunne planlegge og gjennomføre dekompresjonsdykk til 40 me- ter med luft som diluent med rEvo CCR rebreather.

Teorien inkluderer:
Generell rebreather-design
Fysiologi (hypoksi, hyperoksi og hyperkapnia)
Hvordan dykke med en rebreather
Nødprosedyrer for dykking med rebreather
Dykkeplanlegging og beregning av dekompresjonstid
Constant Mass Flow oksygensensorer
Teori rEvo Scrubber Rotation, oppbygging av rEvo-systemet, bruk av rEvodreams, vedlike- hold og bruk av Shearwater dykkecomputer, bytte av batterier i rEvodreams og kon- trollerne.

Dykking:
Kurset inkluderer dykk under kontrollerte forhold hvor du lærer ferdighetene som er nød- vendige for å bli en trygg rebreather-dykker. Du vil øve på ferdigheter som minimum lungevolum, dumping av gass fra loop’en, manuell flushing av diluent, full vertikal flush, tilsetning av oksygen, pusting i forskjellige stillinger, masketømming/fjerning, fjerning og tilbakesetting av munnstykket (DSV), bailout til åpent system (SCUBA), kontrollert opp- stigning og nedstigning, nedstenging av rebreatheren (BOOM drill), hypoksisk, hyperoksisk og hyperkapnia-øvelser, fjerning av vann fra slanger m.m.

FOR INFORMASJON